2013-2014 yılı burs veren kurumlar

Yükseköğrenim düzeyinde yani üniversite ve üzeri seviyede eğitim gören öğrenciler için hazırladığımız bu rehberde lisans ve üstü programlarda eğitim görenlere verilen bursları derledik. Genel olarak Türkiye’deki tüm burs veren kurum ve kuruluşları verdikleri burs ölçeğinde gruplayarak toplamaya çalıştık. Verilen bütün bu burslarda 2 temel şart gözetiliyor: başarılı ve ihtiyaç sahibi olmak. Bu 2 temel şartı sağlayan yükseköğretim öğrencileri aşağıdaki bilgiler ışığında burs başvurularını yaparak yükseköğrenimleri için kendilerine ek destek sağlayabilir.

Burs Veren Kurum ve Kuruluşlar

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR)
YURTKUR her sene ÖSYS tercih işlemleri sırasında tercih klavuzu üzerinden burs taleplerini toplayarak yaptığı araştırma sonucu ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriyor. Her sene artan bursun tutarı geçen sene 260 TL idi. bursun dışında öğrencilere öğrenim bitiminden 2 sene sonra geri ödemesine başlamak şartıyla öğrenim kredisi ve üniversite harçlarını karşılamak için katkı kredisi sağlıyor. Ayrıca her üniversitede sağladığı yurt hizmeti ile öğrencileri barınma imkanlarından da faydalandırıyor.

Başvuru: Başvurular her eğitim ve öğretim dönemi başlangıcında ÖSYS tercih klavuzu ve www.kyk.gov.tr adresinden yapılıyor.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursu
TEV yurtiçi ve yurtdışında yükseköğrenim gören başarılı ve muhtaç öğrencilere burs imkanı tanımaktadır. Bu yıl itibariyle yurtiçi bursları lisans için aylık 370 TL, yüksek lisans için aylık 650 TL, doktora için aylık 950 TL’dir ve karşılıksızdır. Yurtiçi bursiyerlerden eğitimlerini tamamlayıp iş hayatına atıldıklarında kendileri gibi yardıma ihtiyacı olan öğrencilere yardım etmeleri amacıyla Vicdani Yükümlülük Belgesi alınmaktadır. Yüksek lisans ya da tıp alanında ihtisas ve araştırma çalışmaları için verilen yurtdışı bursları karşılıklı olup bursiyerlerden eğitimlerini tamamlayıp yurda döndükleri zaman bir işe yerleştiklerinde aldıkları bursları taksitler halinde ödemeleri beklenir. Türk Eğitim Vakfı ayrıca ÖSYS’de dereceye girmiş ya da liderlik vasfı bulunan kendilerini temsil edebil ecek öğrencilere 9 aylık öğretim süresi için 9.500 TL tutarında üstün başarı bursu vermektedir.

Başvuru: Başvurular 1-31 Ekim tarihleri arasında www.tev.org.tr adresinden alınacak başvuru formu doldurulup istenen ekler eklendikten sonra başvuran kişinin bağlı bulunduğu öğretim kurumundaki değerlendirme komisyonuna teslim edilerek yapılacaktır.

Vehbi Koç Vakfı Bursu
Vehbi Koç Vakfı maddi gücü yetersiz olan ve okumaya hevesli yaklaşık yılda 2000 gence burs imkanı sağlamaktadır. Vehbi Koç Vakfı sadece burs komisyonu kurduğu belirli üniversitelerdeki öğrencilere burs vermektedir. (burs verilen eğitim kurumları)

Başvuru: Vakfın burs verdiği eğitim kurumlarında öğrenim gören kişiler bulundukları okul müdürlükleri ya da fakülte dekanlıklarına başvurmalıdır.

Sabancı Vakfı Bursu 
Sabancı Vakfı da belirli üniversitelerde eğitim görenler için burs vermektedir. (burs verilen eğitim kurumları) Vakıf tarafından verilen burslar üniversite’ye yeni kayıt yaptıranlar için verilmektedir. Ara sınıf, ikinci öğretim ya da yüksek lisans öğrencilerine burs verilmemektedir. Yaklaşık 1.400 öğrenciye aylık 310 TL tutarında burs verilmektedir.

Başvuru: Başvurular 15 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında vakıfın burs hakkı tanıdığı üniversiteden alınacak başvuru belgelerinin yine aynı üniversitenin öğrenci işleri ya da burs ofisine teslim edilmesi suretiyle yapılmaktadır.

Türkiye Diyanet Vakfı Bursu
Türkiye Diyanet Vakfı üniversiteye yeni başlayan veya üst sınıfa başarısız dersi olmadan geçen üniversite öğrencilerine burs vermektedir. Vakıf imam hatip lisesi ve hafız olan öğrencilere özel destek bursu ve lisansüstü akademik bursu veriyor. Genel bursa başvuruda herhangi bir bölüm sınırlaması yoktur. Genel burs için başvurular alındıktan sonra uygun olanlara burs yardımı yapılıyor.

Ayrıca vakıf İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) aracılığı ile de yurtdışında doktora ve araştırma yapanlara da önemli ölçüde burslar veriyor.

Başvuru: 8 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasında https://euygulama.diyanetvakfi.org.tr/burs/oku.php sayfasındaki bilgiler okunduktan sonra en alttan “devam” denilip ekrana gelen form doldurularak online olarak teslim edilir.

Anadolu Vakfı Bursu
Anadolu Vakfı burs başvurularını her yıl 1-30 Eylül tarihleri arasında almaktadır. Bursiyerlere aylık 250 TL burs bağlayan vakıf, tıp fakültelerinin 5 ve 6′ncı sınıflarında, sağlık yüksek okullarının 3 ve 4′üncü sınıflarında okuyan öğrencilere mezuniyetlerinden sonra Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’nde çalışmaları koşuluyla iki kat fazla burs veriyor.

Başvuru: 1-30 Eylül tarihleri arasında www.anadoluvakfi.org.tr adresinde sağ üstteki “Online Başvuru” kısmından başvuru yapılabilir.

Sanko Vakfı Bursu
Sanko Vakfı her yıl yaklaşık 1.500 öğrenciye aylık 200 TL tutarında burs veriyor. Sanko vakfı bursundan yararlanmak isteyenlerden Gaziantep doğumlu olma şartı aranıyor.

Başvuru: Başvuru için ağustos ayından itibaren “Sani Konukoğlu bulvarı no:83, Şehitkamil – Merkez/Gaziantep” adresindeki vakıfa şahsen başvurmak gerekiyor.

Hüseyin Özyeğin Vakfı Bursu
Hüseyin Özyeğin Vakfı yaklaşık 500 öğrenciye burs yardımı yapmaktadır. Bursiyerleden İstanbul’da devlet üniversitesinde öğrenim görme ve başarılı olma şartı arayan vakıf bursiyerlere her yıl 10 ay boyunca 240 TL tutarında burs vermektedir.

Başvuru: Başvurular 15 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında www.husnuozyeginvakfi.org.tr adresinden alınıyor.

Türk Anadolu Vakfı Bursu
Türk Anadolu Vakfı Konya Selçuk Üniversitesi’nde ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde okuyan ihtiya sahibi öğrencilerin burs başvurularını kabul ediyor.

Başvuru: Başvurular 1-5 Kasım tarihleri arasında “Sahipata Mah. A. Küçükarmağan Sok. No:7/1 Meram/Konya” adresindeki vakıf merkezine şahsen yapılmaktadır.

Koç Vakfı Bursu

Vehbi Koç Vakfı, sosyal ve kültürel hizmetler için Vehbi Koç tarafından 1969′da kuruldu. Eğitim, sağlık ve kültür alanlarında ülkemize kazandırdığı ve ilgili kamu kuruluşlarına devrettiği sayısız tesis yanında, Koç Özel Lisesi, Koç Üniversitesi, Amerikan Hastanesi, Sadberk Hanım Müzesi, Rahmi M.Koç Sanayi Müzesi ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Enstitüsü’nü kurdu.

Üniversite ve lise öğrencilerine burs veriliyor.

Adres: Nakkaştepe, Azizbey Sokak No: 1
Kuzguncuk / İSTANBUL

Tel: 0 216 531 00 00
Fax: 0 216 531 00 99

VEHBİ KOÇ VAKFI EĞİTİM BURSLARININ GENEL İLKELERİ 

EĞİTİM BURSLARI 
Vehbi Koç Vakfının idaresi altında bulunan eğitim bursları şu kaynaklardan elde edilmektedir.

1. Vakfın Ana Varlık ve diğer fon gelirlerinden ayrılan ödenek,

2. Vakfa eğitim bursuna tahsis edilmek üzere yapılan bağışlar,

3. Koç Topluluğu eğitim yardımı bursları fonu,

AMAÇLAR
Kabiliyetli fakat imkanları sınırlı gençlere eğitimde eşit fırsatlar vermek ve topluma yararlı olmalarını sağlamak. Eğitim yardımı alacak öğrencilerin seçimini eğitim kurullarına bırakarak daha objektif bir değerlendirme sağlamak. Memleketimizin endüstri, ticaret ve eğitim alanında gelişmesine yardım amacıyla özellikle bu alanda gerekli konularda eğitimi desteklemek.

BURS ALMAK İÇİN NASIL MÜRACAAT EDİLİR? 
Burs alacak öğrencileri Üniversite Rektörleri veya Fakülte Dekanları ve Okul müdürleri tayin edecekleri burs komisyonları aracılığıyla seçerler. Burs almak isteyen öğrencilerin kendi fakültelerinin dekanlığına veya okul müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Ayrıca TurkStudent mesaj panolarında diğer öğrenci arkadaşlar ile bilgi alışverişinde bulunabilirsin. Binlerce öğrenci mesaj panosunda Türkiye’de eğitimi tartışıyor.

 

VEHBİ KOÇ VAKFI’NIN BURS VERDİĞİ EĞİTİM KURULUŞLARI 

ÜNİVERSİTELER:——————-HEMŞİRE YÜKSEKOKULLARI:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ———–EGE ÜNİVERSİTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ——————DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

-İktisadi ve İdari Bilimler F.——–MARMARA ÜNİVERSİTESİ

-Mühendislik Fakültesi————–HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ———–İST. ÜNV. FLORANCE NIGHTI.

-Hukuk Fakültesi———————SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERS.

İSTANBUL TEKNİK ÜNV.————-ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERS.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ————SAĞLIK MESLEK LİSELERİ:

-İktisadi ve İdari Bilimler Fak.——DENİZLİ SAĞLIK MESLEK L.

-Atatürk Eğitim Fakültesi————MERZİFON SAĞLIK MESLEK L.

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERS.—–ZEYNEP KAMİL SAĞLIK MESLEK L.

Sabancı vakfı bursu

Sabancı Vakfı Bursu

Sabancı Vakfı, ülkemizin iyi yetişmiş insan gücünün karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burslar veriyor. Bu doğrultuda, kuruluşundan bu yana geçen 37 yılda 35 binin üzerinde burs veren Sabancı Vakfı, her yıl 1.300’den fazla öğrenciye sağladığı burslar ile başarılı öğrencileri desteklemeye devam ediyor.

İstanbul burs burs-veren-kurumlar

Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere, Ekim-Haziran arasında 9 ay süreyle nakit ödemeyi kapsayan Sabancı Vakfı Bursları karşılıksız olup, öğrenciye mecburi bir hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmiyor.Sabancı Vakfı tarafından burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere (Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik Üniversiteleri) yeni yerleşen öğrencilere yönelik olarak dört farklı türde Sabancı Vakfı Bursu bulunuyor;

1. Üniversiteye Giriş Bursu

Lisans Yerleştirme Sınavı’nda Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen öğrencilere veriliyor. Öğrencilerin Üniversiteye Giriş Bursu almak için, Sabancı Vakfı’nın belirlediği kriter ve kontenjanlara göre ilgili üniversitelere başvurmaları ve üniversitenin burs komitesi tarafından Sabancı Vakfı bursiyeri olarak seçilmesi gerekiyor.

2. Kalkınmada Öncelikli İller Bursu

Sabancı Vakfı tarafından belirlenen 15 ilden birinde doğan ve ortaöğrenimini yine bu illerden birinde tamamlayarak Lisans Yerleştirme Sınavı’nda yerleştirme puanı sıralaması açısından en üst sıralamada olan ve burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen her ilden 1’er öğrenciye tahsis ediliyor. Kalkınmada Öncelikli İller Bursunu alacak öğrenciler, ÖSYM’den alınan listelerden Sabancı Vakfı tarafından tespit edilerek üniversitelere bildiriliyor.

 

3. Engelli Öğrenciler Bursu

Görme, ortopedik ve işitme engelli grupları içerisinde olup, Lisans Yerleştirme Sınavı’nda yerleştirme puanı sıralaması açısından en üst sıralamada olan ve burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen her gruptan 5’er öğrenciye veriliyor. Engelli Öğrenciler Bursunu alacak öğrenciler, ÖSYM’den alınan listelerden Sabancı Vakfı tarafından tespit edilerek üniversitelere bildiriliyor.

4. Sabancı Vakfı-Vista Bursu

Sabancı Vakfı tarafından burs kontenjanı sağlanan üniversitelerin Meslek Yüksekokullarına bağlı 2 yıllık Turizm ve Seyahat Hizmetleri ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümlerine sınavsız yerleştirilen öğrencilere veriliyor. Sabancı Vakfı-Vista Bursu almak için, öğrencinin Ortaöğretim Başarı Puanının en az 65 olması ve üniversitenin burs komitesi tarafından Sabancı Vakfı bursiyeri olarak seçilmesi gerekiyor.

Burs Başvurusu ve Burs Tutarları

Sabancı Vakfı Bursları için öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin hazırladığı başvuru formu ve istediği belgelerle, üniversitenin Burs Ofisine veya öğrenci işlerine başvuru yapılmaktadır. Başvuru formu ve gerekli belgelerin öğrenci tarafından en geç 14 Ekim 2011 akşamına kadar kayıtlı olduğu üniversitenin Öğrenci İşleri ya da Burs Ofisine teslim edilmesi gerekiyor.2013-2014 ders yılı için aylık burs tutarları Eylül ayı içinde belirlenerek ayrıca duyurulacak.

Burslar hakkında ayrıntılı bilgi “www.sabancivakfi.org” web sitesinden alınabilir. Sorular için “burs@sabancivakfi.org” adresine ulaşılabilir.

ted bursu

Türk Eğitim Derneği Bursu

Türk Eğitim Derneği, 1928 yılında kurulduğu günden bugüne 47.000’e yakın öğrenciye karşılıksız burs vermiş. Dernek 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren başarılı ancak maddi olanakları yeterli olmayan öğrencilere Tam Eğitim Bursu (TEB) vermeye başladı. Tam Eğitim Bursu ile öğrencilere sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp öğrencilerin üniversite eğitimlerinin sonuna kadar tüm eğitim masrafları karşılanıyor. Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca takibi yapılmakta, gelişimleri uzmanlar aracılığıyla izlenmekte ve barınmasından servisine, kıyafetinden cep harçlığına kadar tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Bu uygulamalar, Türk Eğitim Derneği burs uygulamalarını mevcut burs uygulamalarından ayıran en önemli özelliği burs

Öğrenciler burs almaya başladıkları öğretim yılı itibariyle Takip Programı’na alınmaktadır. Bu program çerçevesinde öğrencilere ve ailelerine, ihtiyaç duyulan durumlarda rehberlik, danışmanlık, psikolojik destek, aile danışmanlığı, sağlık hizmetleri, akademik destek ve süpervizörlük hizmetleri sunuluyor.

Tam Eğitim Bursu kapsamında pansiyonlu okullarımızda yatılı eğitim alan öğrenciler için her öğretim yılı başında oryantasyon programı hazırlanıyor. Öğretim yılı içinde ise öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınarak, sosyal, kültürel faaliyetler organize edliyiyor.

2011–2012 Eğitim Öğretim yılında Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu verilecek olan 60 yeni öğrenci belirlenmiş.

Burslu Öğrenci Seçimi

Tam Eğitim Bursu adayları, başarılı fakat maddi durumu yetersiz olan ve belirlenen kriterlere sahip öğrencilerin TED internet sitesinden başvuruda bulunmalarının ardından yazılı sınav ve yazılı sınavda başarılı bulunan öğrencilerle yapılan mülakatlar sonucu belirlenir.

Tam Eğitim Bursu Ana Kriterleri

• T.C. Vatandaşı olmak,

• Başvuruda bulunan öğrencilerin 5-6-7-8.-9. sınıfa devam ediyor olması,

• Öğrencilerin en son bitirdikleri sınıfa ait karnelerinde yıl sonu başarı ortalamasının 85-100 aralığında olması,

• Aylık aile gelirinin TED tarafından yıllık olarak belirlenecek azami gelir endeksinden düşük olması,

• Başka kurum veya kuruluşlardan burs vb. yardım almıyor olması.

Duyurular

Tam Eğitim Bursu sınav tarihi, o yılki katılım koşulları ve kriterleri her yıl Ocak ayında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla ve Türk Eğitim Derneği web sayfasından duyurulur.

Başvuruların Alınması

Başvurular ilan edilen tarihler arasında TED’in internet sitesi ‘’www.ted.org.tr’’ üzerinden yapılır. Tam Eğitim Bursu için yapılan tüm başvurular ilan edilen son başvuru tarihi esas alınarak burs kabul edilir. Aksi takdirde başvurular kabul edilmez. Başvuru bilgilerinin doğruluğu başvuruda bulunan kişinin sorumluluğundadır.